Det tagmonterede solcelleanlæg er det mest populære solcelleanlæg, da det vil kunne placeres på alt fra huse og virksomheder til lagerhaller, sportshaller, stalde etc. Investeringen i et tagmonteret solcelleanlæg starter altid med en vurdering af den aktuelle tagkonstruktion. I nogle tilfælde skal tagkonstruktionen forstærkes, mens andre tage har for kort restlevetid i forhold til solcelleanlæggets levetid. Montagesystemet skal være udviklet til formålet og af god kvalitet for at opnå fuld tæthed og undgå stormskader, vandindtrængning og kollaps pga vægtpåvirkningen. Vores ballastsystemet AEROCOMPACT imødekommer markedets stigende fokus på solcelleanlæg til flade tage uden gennemboringer. Det der gør AEROCOMPACT til en uovertrufne løsning til er: lavt brug af ballast for lav statisk påvirkning af taget, ingen gennemboringer, ingen hindring af vandets naturlige løb på taget og derudover kan systemet modstå vindpåvirkninger på 55 m/s.

 

 

GSOL har over 20 års erhvervserfaring indenfor vedvarende energi og har specialiseret sig i solcelleanlæg. Vores kernekompetencer er at rådgive og levere højkvalitet solcelleanlæg som tagmonteret, jordmonterede og bygningsintegrerede solcelleanlæg, off-grid hybrid systemer og solcelle containere. GSOL kan løse alle former for arbejde, der beskæftiger sig med design, installation og servicering af solcelleanlæg.