Åbne terræner med god afstand til omkringliggende huse, bygninger og skov, kan være optimale løsninger for jordmonterede solcelleanlæg. Derudover kan jordmonterede anlæg være en fordel for virksomheder, der fører grønt regnskab og/eller har fokus på CO2-regnskabet samt virksomheder, der vil synliggøre et grønt ansvar til omverdenen. Et fritstående anlæg kræver det rigtige fundament, som afhænger af anlæggets størrelse samt af jordbundsforhold og vindlast. GSOL arbejder sammen med en række ingeniørvirksomheder, der udarbejder statiske
beregninger af anlægget. Det er altid vigtigt for et projekt, at få sikret anlæggets bæreevne og modstandsevne over for sne, vind, nyttelast og egenlast. Igennem en geoteknisk undersøgelse fastlægges kravene til fundamentet, der danner grundlag for projekteringsarbejdet. Regler og tilladelser for jordmonteret anlæg er forskellige fra kommune til kommune og er derfor et vigtigt punkt i projekteringen af et jordmonteret anlæg.

 

GSOL har over 20 års erhvervserfaring indenfor vedvarende energi og har specialiseret sig i solcelleanlæg. Vores kernekompetencer er at rådgive og levere højkvalitet solcelleanlæg som tagmonteret, jordmonterede og bygningsintegrerede solcelleanlæg, off-grid hybrid systemer og solcelle containere. GSOL kan løse alle former for arbejde, der beskæftiger sig med design, installation og servicering af solcelleanlæg.